Na rozmanitost přírody upozorňují díla žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Kroměříž. Expozice je prezentací aktuální práce učitelů Mgr. Kamily Kulhavé, PaedDr. Moniky Kučerové, Mgr. Michaely Skácelové a vedoucího výtvarného oboru na škole Mgr. Jiřího Wiesnera: "Pracovali jsme se svými žáky nejrůznějšími technikami od kresby přes malbu, pastel, voskovou batiku, linoryt, tisk z koláže, tisk z papírového prořezu k postupům prostorové tvorby jako je keramika, papírové objekty, kašírování," přiblížil podrobněji Jiří Wiesner.  "Cílem bylo vyjádřit neobyčejnou bohatost a rozmanitost rostlinných i živočišných forem," dodal.

Výstava nabízí výběr nejkvalitnějších děl, která vznikala v posledních více než šesti měsících. Na daném tématu pracovalo téměř všech 270 žáků výtvarného oboru. "Náš výtvarný obor je oceňován jako mimořádně kvalitní v rámci republiky a patří k největším ve Zlínském kraji. Jsme součástí projektů MenArt, kde jsme spolupracovali například s panem umělcem Petrem Niklem, byli jsme součástí projektu Malí velcí umělci, i dalších projektů určených široké veřejnosti," uvedla ředitelka školy, Ivona Křivánková.
ZUŠ Kroměříž je nejstarší základní uměleckou školou ve Zlínském kraji (138 let) a patří také k největším ve Zlínském kraji, poskytuje základní umělecké vzdělávání 1520 žákům ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním.

Mgr. Monika Vysoudilová