O pravdivosti těchto slov svědčí skutečnost, že areál školy zaplavily stovky absolventů, pozvaní hosté, mezi kterými byli zástupci města, kraje, univerzit a všichni, kteří přijeli oslavit výročí založení této výjimečné školy, která nese jméno profesora MVDr. Josefa Taufera, významné osobnosti veterinárního oboru, moravského veterináře, který byl vynikajícím učitelem a v letech 1922 – 1924 rektorem tehdejší Vysoké školy zemědělské, dnes Mendelovy univerzity v Brně, která na něho s úctou vzpomíná.

Profesor Taufer položil základy nového pohledu na profesi veterinárního lékaře. Absolventi přišli zavzpomínat na školu, kde zažili nezapomenutelné roky studií, kde se rodila přátelství na celý život a kde mnozí poznali své životní partnery. Tento den přijeli gratulanti z celé České republiky, přivítali je dnešní studenti a proběhla registrace, která přinesla těžko uvěřitelná data – 700 absolventů školy a téměř 2000 návštěvníků, kteří přijeli, aby zavzpomínali, prohlédli si školu a setkali se s kamarády, které léta neviděli. Všichni si s úžasem a obdivem prohlíželi zmodernizované prostory školních budov, nové odborné laboratoře s moderními učebními pomůckami, učebny ICT, jazykové učebny a stáje, kde je vítala naše školní zvířata – koně, krávy, ovce, kozy, slepice, kachny, perličky… Své hosty školy přivítala na nádvoří, kde bylo k dispozici občerstvení a posezení, kde se krásně vzpomínalo při cimbálové muzice.

Ze tříd se staly malé kavárničky, vařila se káva, podávaly se koláčky a při tak významném jubileu nemohlo chybět výborné moravské víno. Absolventi se svými učiteli tak mohli v dobré náladě vzpomínat a připomínat si mnohé příhody, kterým se dnes už mohli zasmát. A měli s kým vzpomínat. Vždyť celou třetinu dnešního pedagogického sboru tvoří absolventi školy! Bylo slyšet hlasité povídání, smích a nejednou byly vidět i slzy dojetí. Veterina vzdělává studenty a studentky už 70 let. Součástí oslav byla i expozice věnovaná Františku Skopalíkovi, rodákovi ze Záhlinic, který byl iniciátorem založení „předchůdkyně“ naší školy – rolnické (1875) a hospodářské (1884) školy. 

Škola vzdělává své studenty v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti veterinářství. Stovky mladých lidí zde získaly odborné vzdělání, mnozí absolventi se stali úspěšnými odborníky, ale i sportovci, politiky, umělci, pedagogy, kteří se rádi do školy a do kouzelné Kroměříže, města svého mládí, vracejí. Při setkáních se lidé bavili, zpívali, vzpomínali, představovali své rodiny, smáli se, plakali.

Velmi dojemné a krásné bylo setkání s panem profesorem Karlem Vystrčilem, který v úctyhodných 92 letech přišel pozdravit své studenty, které nezapomenutelným způsobem vedl k lásce k literatuře a českému jazyku. Jak napsal jeden z našich absolventů: „Je tu ještě něco, co dělá Veterinu mimořádnou. Ač je školou odbornou, učila nás i hodnotám, které se na každé škole neučí. Je to především držet se zásad slušnosti, etiky, přátelství, pomoci jeden druhému, snažit se být čestným člověkem.“ A bylo to vidět. Spolužáci, kamarádi, častá přátelství na celý život, která pojily společné vzpomínky na Veterinu, na léta, která byla nejkrásnější. A bylo tu ještě něco. Snad právě při podmanivém tónu cimbálu si mnozí uvědomili, že ne všechny spolužáky mohou obejmout… Absolventi Veteriny jsou stále spolu, i když každý jinde. 

Co dodat? Mnoho krásných slov bylo tento den řečeno. Všichni, kteří přišli poblahopřát, přáli Veterině mnoho úspěšných studentů, pedagogů a skvělých absolventů, kteří budou součástí velké veterinární rodiny. Přejme tedy Tauferově SOŠ veterinární Kroměříž v dnešní nelehké době do dalších let, aby byla školou, která bude připravovat další generace studentů, kteří budou úspěšní ve své profesi i v osobním životě. Aby zůstala v srdcích a myslích našich absolventů, aby se mohli neustále vracet a setkávat se, aby zvládla i nepříznivé a složité časy, které jí vstoupí do cesty.

Blanka Havlová, Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž