Do této soutěže zaslalo své práce více než 200 žáků ze 16 základních a středních škol v Kroměříži.

Odborná porota to opravdu neměla jednoduché. Máme velkou radost, že mezi třemi oceněnými ve své kategorii byli i žáci naší školy – Jan Gračka z 5. třídy a Patricie Jablunková ze 7. třídy.

Na výstavě, která potrvá až do konce srpna, však můžete vidět i další zdařilé práce žáků naší školy. Všem moc gratulujeme.

Romana Blažková, Církevní základní škola Kroměříž