Soutěží se v uvázání pěti po sobě jdoucích uzlů na čas (lodní smyčky, tesařského uzlu, ploché spojky, zkracovačky a úvazu na proudnici). Mladí hasiči ve věku 3-6 let pak váží jen lodní smyčku.

V soutěži družstev se nejvíce dařilo mladším žákům ze Lhotky, starším žákům z Pohořelic a dorostencům z Vítonic. V soutěži jednotlivců se na prvních příčkách umístily Sabina Sáblíková ze Lhotky za mladší žáky, Adéla Vaňková z Nedašova za starší žáky a Nela Samsonková z Oldřichovic za dorost. V přípravce zvítězil Dominik Vaněk z Nedašova.

Každý závodník obdržel za svůj výkon dřevěnou účastnickou medaili, nejrychlejší závodníci pak i další ceny a sladkosti. Akce se uskutečnila za podpory obce Žlutava a firmy Teplárna Otrokovice a.s.

Markéta Bilíková