V sobotu se k chatě sjelo 17 vůdců se psi. Představitelé Kynologické komise Okresního mysliveckého spolku Kroměříž přivítali účastníky i hosty, proběhla veterinární prohlídka psů a vůdci si vylosovali pořadové číslo. Pak už šel každý se svým psem na příslušné stanoviště, aby splnil různé úkoly. Psi museli jít po barvě a dosledovat zvěř. Rozhodčí posuzovali například chuť psa do práce, hlasitost, ochotu a také poslušnost.

Mezitím, co probíhaly zkoušky, myslivci z Mysliveckého spolku Zborovice-Medlov poskytovali všem účastníkům zázemí. Na snídani byla nachystaná klobása a v kotlíku se vařil guláš.

Po náročných dvou dnech byli všichni zvědaví na své umístění. Slavnostního vyhodnocení za účasti trubačů, vůdců, rozhodčích, členů mysliveckých spolků a jejich rodinných příslušníků, se osobně zúčastnil i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Ten celé akci poskytl záštitu.

Všichni vůdci si odnesli hodnotné ceny, které dostali od sponzorů. Kynologická komise děkuje všem sponzorům za ceny, Mysliveckému spolku Zborovice-Medlov a také rodině Jiřího Bodejčka za podporu a osobní účast. Jiří Bodejček byl významným okresním kynologem, na jehož počest se akce každé dva roky koná. 

Autor: Jana Hlavinková