Nikomu nevadil ani déšť a za chvíli bylo hotovo.

Libor Jarmar, vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži