„Tímto počinem přispíváme ke zlepšení životního prostředí v Záhlinicích a jejich okolí. Habr obecný byl vybrán proto, že jde o dřevinu vhodnou do protihlukových stěn a nová alej tak vytvoří přirozené optické oddělení budoucích rodinných domů od silnice, sníží hlučnost a prašnost a zachytí hluk a škodliviny z dopravy. Přispěje tak ke kvalitnějšímu bydlení,“ upozornil na přínosy nové aleje starosta Hulína Roman Hoza.

Habry obecné byly vysazeny v listopadu loňského roku, náklady ve výši cca 200 tisíc korun pokryje z větší části dotace z Národního programu Životního prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, zbytek uhradí ze svého rozpočtu město.

„Pro zlepšení životních podmínek stromů byly zároveň z Národního programu Životního prostředí pořízeny zavlažovací vaky, které budou u stromků instalovány vždy přes letní měsíce,“ doplnila Šárka Dostálová, referentka Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

Vedle habrové aleje v Záhlinicích má Hulín připravené i další projekty přispívající ke zlepšení kvality životního prostředí. Letos zrealizuje výsadbu biokoridorů a biocenter v katastru města, náklady přesahující osm milionů korun pokryje v plné výši dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. Stejně jako v předchozích letech se budou také ve velkém vysazovat letničky a další květiny.

Zdeněk Dvořák, Městský úřad Hulín