Velký dík patří také firmě SV Stavební činnost Bystřice pod Hostýnem (panu Vaňkovi a panu Sedlářovi, a také panu Kamilu Zapletalovi) za vstřícnost a vzornou spolupráci a dodržování termínů.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY