Slavnostní bohoslužbu ve zcela zaplněném kostele celebroval Jan Kulíšek, hudebně ji doprovázeli Trubači OMS Přerov s pěveckým doprovodem Sboru ze Švábenic pod vedením sbormistryně Vladimíry Hrozové, v jejichž provedení zazněla Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa.

Po skončení obřadu proběhlo ještě krátké hudební vystoupení před vstupem do kostela, kde hudebníci ve spolupráci se Švábenickým sborem zahráli a zazpívali několik loveckých fanfár. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci a zajištění mše podíleli.

Zdeněk Ondruch