Naši čtenáři se mají na co těšit. Koberce v dětském oddělení jsou už vyčištěny, opravuje se vstup do naší učebny v suterénu a chystáme se na velkou změnu v hudebním oddělení - a to volný výběr. Takže práce je tu hodně. A naši čtenáři mohou zatím využít bohatý fond eknih.

Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska