Přítomní žáci byli seznámeni s teorií záchrany zraněného a posléze i praktickým předvedením poskytnutí první pomoci. Chlapci a děvčata měli možnost vyzkoušet si uložení zraněného do stabilizační polohy, ošetření zlomeniny, změřit si krevní tlak a poslechnout tep a ozvěny srdce.

Všichni pozorně naslouchali výkladu a už se těší na další setkání.

Eva Formánková, vedoucí školní družiny Základní školy Hulín