„Na jaře jsme byli trochu zaskočeni, ale během dalších čtrnácti dnů jsme najeli na pevné rozvrhy, online výuka probíhala přes platformu Google Classroom. Nyní navazujeme na stejný systém, který máme osvědčený. Vyučujeme online a probírané učivo je doplňováno zadáváním úkolů. Spolupráce dětí i rodičů je výborná, za to patří rodičům velký dík,“ prozradila Helena Moravčíková, ředitelka 2. ZŠ Holešov.

Škola vloni poprvé otevřela 1. třídu s rozšířenou výukou. Z loňských prvňáčků se letos v září stali druháci, do 1. třídy nastoupilo celkem 19 žáků, z toho 9 dětí do této speciální skupiny. Prvňáci se tedy spojují na výchovy, zbytek vyučovacích hodin mají odděleně. Žáci 2. třídy používají stejný systém.

„Pro otevření těchto tříd pro bystré děti jsme se rozhodli v roce 2019. Celý koncept Světa vzdělání (vzdělávací organizace, která tyto třídy spravuje v mnoha školách v ČR, pozn. redakce) se nám moc líbí a je osvědčený – nabídka logiky, angličtiny s rodilým mluvčím, Hejného matematiky a především podpora samostatného myšlení nás ohromila. V současnosti máme otevřenou 1. a 2. třídu, je vidět spokojenost a nadšení rodičů. Bohužel, aktuální situace počáteční krůčky v prvním ročníku ani těmto dětem neusnadňuje. Prvňáčci zatím neumí číst a psát, takže práce je a bude o to náročnější. Věřím však, že se brzy opět sejdeme ve školních lavicích. Dětem kolektiv spolužáků velmi chybí a současně děti chybí učitelům,” uvedla Helena Moravčíková.

Všichni učitelé se snaží své žáky ve velkém podporovat. Moc dobře vědí, že opatření nejsou jednoduchá ani pro ně. Žáci 2. stupně se na 2. ZŠ během října na základě nařízení vlády střídali, nyní se učí z domu. Na prvním stupni se celou výuku snaží pojmout formou hry. Například pirátští prvňáčci v průběhu své dobrodružné plavby získávají nové a nové poznatky, druháci detektivové zase přichází na kloub různým záhadám.

„Na jaře zvládly děti celou online výuku na jedničku, tak pevně věřím, že vše bude probíhat bez větších obtíží. Velké poděkování patří především rodičům,“ sdělila nám Kateřina Zacharová, třídní učitelka 2. třídy Světa vzdělání, kterou svým vyjádřením doplnila kolegyně Andrea Krejčí, která učí prvňáčky: „Na první online výuce byli přítomni i rodiče a vše funguje skvěle. I přes to, že distanční výuka u prvňáčků probíhá dobře, tak má bohužel i nevýhody. Jedná se o chybějící sociální kontakt s vrstevníky i paní učitelkou a individuální pomoc, kterou děti v 1. třídě potřebují, jako jsou například názorné ukázky či pohybové aktivity.“

Díky nabytým zkušenostem je 2. ZŠ Holešov o krok napřed. Distanční výuku žáci většinou zvládají. Děti ale jednoduše patří do kolektivu, mezi své vrstevníky. Osobní interakce je totiž naučí to nejdůležitější – zákonitosti fungování v mezilidských vztazích. Snad se budou moci vrátit do škol co nejdříve.

Mgr. Hana Nevrlá, DiS.