Velké poděkování si zaslouží organizátoři i všichni dobrovolníci, kteří se zúčastnili úklidu veřejných prostranství ve městě Holešov.

Za podpory města úklid zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Holešov, a to ve spolupráci se skauty, SVČ Tymy, Povodím Moravy a Technickými službami.

Dále se k úklidu připojili úředníci Městského úřadu spolek Proud Holešov, Vital life, Nestlé nebo Na co obal? Jména dalších jednotlivých dobrovolníků neznáme, ale velmi si jejich ochoty udělat něco pro společnost vážíme.

Hana Helsnerová