Děvčata čekalo příjemné odpoledne plné zajímavých aktivit. Vzhledem k tomu, že 14. května byl zrovna Den matek, byla tato soutěž věnována právě maminkám. Všechny finalistky předaly svým maminkám květinu a v úvodní disciplíně – rozhovor s moderátorem - měla každá jednu otázku věnovanou právě své mamince. 

Nejdříve bez účasti veřejnosti se dívky pod vedením Denisy Mikulíkové učily taneční choreografii. Dále si vyzkoušely své první krůčky na předváděcím molu a vypilovaly také svá volná vystoupení.

Své všeobecné znalosti a manuální dovednosti děvčata prokázala ve dvou neveřejných disciplínách – nejdříve před porotci prokazovaly svoji zručnost v šití. Děvčata měla za úkol vytvořit výtvarnou aplikaci z knoflíku, bavlnek a látky. Poté dívky vyplnily všeobecný test znalostí, kde odpovídaly na 12 otázek. Slavnostní galavečer byl zahájen v 17 hodin.

Hned v úvodu představil moderátor všech 7 dívek a poté se konala první disciplína, ve které si dívky vylosovaly 2 otázky, na které měly co nejlépe odpovědět. Dalším kolem byla pohybová dovednost, ve které dívky pod vedením lektorky předváděly nacvičenou choreografii. Třetím kolem byla volná disciplína, kde dívky předvedly svůj talent. V této disciplíně byla nejvíce zastoupena taneční vystoupení a zpěv. Vrcholem celé soutěže byla závěrečná promenáda ve společenských šatech.

Mezi jednotlivými soutěžními koly byl doprovodný program, ve kterém vystoupily taneční kroužky TYMY se svými novými choreografiemi. Vystoupil kroužek UNDERGROUND COMFORT a Happy dance. Dále se v programu představila Sára Majstryszinová a Michal Hostaša. V porotě zasedlo celkem 9 zajímavých osobností: Eva Kožíková, Michal Hostaša, Jarmila Vaclachová, Zuzana a František Kantorovi, Julie Kasálková, Lucie Růžičková, Jan Machala, Miroslav Řeha. Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu vybrat ty nejlepší dívky.

Nakonec porota rozhodla o udělení titulu Dívka roku 2023 – dívce č. 2, Klaudii Grygerové z Přílep, 2. místo získala dívka č. 4 Karolína Pelzová z Bystřice pod Hostýnem, 3. místo dívka č. 7. Barbora Stodoláková z Uherského Hradiště. Dívka talent 2023 získala Nicol Bartošová z Prostějova a Dívka Sympatie 2023 Marie Matějčková ze Stříbrnic. Vítězce letošního ročníku Dívka roku 2023 přišla popřát a předat korunku dívka roku 2022 Nikola Fojtíková, která kromě vítězství v našem oblastním kole zvítězila také v celostátním finále Dívka roku 2022.

V letošním roce do republikového castingu postupuje 6 dívek. Přejeme všem dívkám hodně úspěchů v dalších kolech. Letošní 12. ročník oblastního kola 2023 byl velmi úspěšný, soutěžící i diváci spolu prožili spoustu krásných okamžiků a na závěr nechyběly ani emoce v podobě slziček štěstí. Děkuji všem dívkám a všem porotcům za krásné prožitky. Za podporu a spolupráci děkuji také všem pomocníkům a organizátorům. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří tuto krásnou akci podpořili – Raab computer, My love bag, Novodonia, Centrum preventivní medicíny Brno, Avon, Poe – Poe.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY