Poklonit se a položit květiny dorazili zástupci města, členové spolků, organizací a politických stran a v neposlední řadě také příslušníci 7. výsadkového pluku, kteří také drželi čestnou stráž u pomníku.

Starosta města při svém proslovu zmínil důležité momenty naší historie a promluvil také k současné stále neutěšené situaci. Závěrem zazněla státní hymna v podání Holešovské muziky.

Děkujeme všem, kteří tuto tichou vzpomínku podpořili svou účastí.

Hana Helsnerová