Vyhlašovatel této soutěže je Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov. Tato soutěž byla otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, folklorním souborům, SVČ a Domům dětí a mládeže atd. Finále soutěže se zúčastnilo celkem pět vysílajících folklorních souborů s osmi pásmy. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – mladší + starší děti + junioři.

Všechny soubory zaujaly porotu nápaditostí svých pásem, pěveckými a také tanečními výkony. Diváci oceňovali všechna vystoupení velkým potleskem.

Pětičlenná porota byla složena z odborníků na folklor. Zasedla v ní paní Marcela Urbanová, Naděžda Horáková, Eva Zehnalová, pan Ivo Urban a pan Michal Mynář. Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu vzhledem k tomu, že každé vystoupení bylo originální a z jiné folklorní oblasti. Nakonec porota přece jen rozhodla. V mladší kategorii zvítězil DFS ze ZUŠ Bílovice, na 2. místě se umístilo naše Zrníčko a 3. místo získal DFS Líšňáček.

Ve starší kategorii zvítězila Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, 2. místo získala SZUŠ Stella Povážská Bystrica a na 3. místě DFS Líšňáček. V juniorské kategorii si zlaté medaile odvezli tanečníci z DFS Líšňáček.

Všechny oceněné soubory získaly kromě diplomů také medaile, upomínkové dárky a nejmladší soubory obdržely také plyšáky. Při závěrečném ceremoniálu byli oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase. Velké poděkování si zaslouží i všichni členové poroty. Pro děti jsme na závěr připravili překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága RadekRa. Toto vystoupení se líbilo nejen dětem, ale také všem dospělákům.

Dále si mohly děti také v rukodělné dílničce s manžely Hutěčkovými vyřezat dřevěnou ozdobu.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této soutěže, děkuji také MŠMT a městu Holešov za finanční a materiální podporu. Poděkování si zaslouží také všichni diváci, rodiče a další hosté, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Velké poděkování patří i porotě, zvukaři a všem, kteří soutěž organizačně zajišťovali.

Jsem moc ráda, že se tato celorepubliková soutěž ve folklorních tancích v Holešově letos opět konala. Pevně věřím, že se k nám soubory budou rády vracet i v příštích letech. Unikátní na této soutěži je, že se zde setkají soubory z různých oblastí a také to, že si děti odváží od nás medaile, což při těchto soutěžích nebývá obvyklé! Všechny srdečně zveme na folklorní tance v roce 2023. 

Jarmila Vaclachová