V 9 hodin se děti v hanáckých krojích sešly pod vánočním stromem, kde zazpívaly známé koledy a přednesly vánoční pásmo doprovázené zvukem zvonečků.

Všem divákům rozdaly „šťastíčka“ - symbol štěstí, zdraví a lásky a vydaly se koledovat po holešovském náměstí. Za své koledování byly obdarovány sladkostmi i penízky.

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky. Velké poděkování patří všem koledníkům ze Zrníčka a jejich rodičům. Vykoledované příspěvky budou použity na činnost dětského folklorního souboru Zrníčko.

Jarmila Vaclachová