Děti se v devadesátiminutovém programu dozvěděly o tom, jak trávily vánoční svátky naši předkové, dozvěděly se o zvycích, tradicích, měly možnost ochutnat hanácké i valašské koláče a také čaj z devatera kvítí. Také letos se děti mohly setkat s postavičkami ponocného, Lucie, Mikuláše, čerta a anděla.

Všichni účastníci této akce měli možnost obdivovat krásné hanácké a valašské kroje a na památku si domů odnesli vyzdobenou dřevěnou baňku, perníček a recepty tradičních vánočních valašských pokrmů a napsali dopis Ježíškovi. Také se podívali, jak se vyrábí adventní věnce a také si u velkého betléma zazpívali vánoční koledy.

Nádherná atmosféra a rozzářené dětské oči provázely oba dny. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této velmi náročné akce. Děkujeme žákům 3. ZŠ Holešov a studentům VOŠ a SPGŠ Kroměříž za pomoc a spolupráci. 

Velmi děkujeme paní Bronislavě Milé, Martě Konečné a Magdě Müllerové za ukázky lidových tradic, a jak se slavily Vánoce na Hané a Valašsku. Všem Vám přejeme klidný a láskyplný adventní čas.