Začátek je v 17 hodin, sraz v Podzámecké zahradě před sala terrenou. Srdečně zveme.

Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž