Večer připravili vedoucí pro děti zajímavou dobrodružnou hru. Hra se odehrávala potmě v tělocvičně, každý hráč dostal UV baterku a hledal kartičky s neviditelnými obrázky. Dětem se hra moc líbila. A byli jsme velmi překvapeni, kolik obrázků se jim podařilo zapamatovat. Večer nechybělo společné posezení a povídání u svíčky.

Únorové deskohraní jsme zakončili v sobotu v herně, kde jsme si ještě užili pěkné chvíle s oblíbenými deskovkami. Celé deskohraní bylo skvělé! Je moc fajn, se aspoň jednou za měsíc sejít se svými kamarády. Věříme, že se ve větším počtu sejdeme v měsíci březnu.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY