Průvod procházel různými částmi města a přitahoval pozornost obyvatel i návštěvníků. V pravé poledne se pak dostal na náměstí. Za účasti pana starosty medvěd předvedl své taneční umění a vyzval k tanci přihlížející návštěvníky. Ostatní masky se ochotně zapojily do tanečků, které zahřály srdce všech přítomných.

Nejenže byla hudba skvělá, ale i atmosféra byla naplněna radostí a dobrou náladou. Cimbálová muzika Pavla Kordíka hrála rytmické melodie, které povzbuzovaly lidi k tanci a veselí. Pro děti byly připravené tvořivé dílničky, kde si mohly vytvořit tematické výrobky a podílet se na tradici masopustu.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili tohoto úžasného masopustního dopoledne. Doufáme, že se příští rok opět setkáme v tak dobré náladě.

Erika Koukalová