Taneční soutěž TanceR Cup se konala ve Zlíně v sobotu 19. března ve sportovní hale DATART. 

Po prezenci a převlečení v šatně čekala na děti rozjásaná sportovní hala plná hudby, tance a úžasné atmosféry, kterou vytvořili diváci i samotní tanečníci. Pro mnohé naše děti to byla premiéra. Chvíli jim trvalo, než si na tuto úžasnou atmosféru zvykly. Určitě bylo super, že tam měly kolem sebe spoustu kamarádů z TYMY, kteří se znali a vzájemně povzbuzovali. Do všech tanečních vystoupení děti daly vše, co bylo třeba, spoustu odhodlání, energie a také potřebný úsměv. 

Porotě se choreografie líbily a máme radost z našeho úspěchu! Získali jsme dva poháry za 4. místo s choreografií „Hej Ladies!“, kterou předvedla děvčata z Prusinovic a druhý pohár získala děvčata z kroužku Baby dance II s choreografií „Movement“. Všichni jsme měli z tohoto úspěchu velkou radost.

Naše tanečníky účast na TanceR Cupu velmi namotivovala, všichni odjížděli s krásnými pocity a s odhodláním co nejvíce trénovat a účastnit se dalších takových podobných soutěží. Moc děkuji všem vedoucím tanečním kroužkům: Denisce Mikulíkové, Karolíně Vaclachové, Michalovi Hostašovi a Danielu Krejčímu za skvěle odvedenou práci. Děkuji všem dětem za jejich píli a přístup k tanci. Velké poděkování si zaslouží také rodiče za úžasnou podporu.

Věřím, že tato první taneční zkušenost zanechala v dětech i dospělých silné emoce, které je podpoří v dalším tancování.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY 

Rekonstrukce půdy k zájmovému vzdělávání.
V prostorách půdy TYMY vznikne místnost pro děti i dospělé
Čechomor.
Ve Zdounkách u Kroměříže zahraje v dubnu Čechomor