Koncertu předcházela svatováclavská mše svatá, která byla sloužena za město Holešov a za všechny obce Mikroregionu Holešovsko, starosty, zastupitele i občany.

Jak je už dobrým zvykem, bývá při tomto koncertu nabídnuta možnost přispět libovolnou částkou na projekt Ježíškova vnoučata. Za vybrané peníze, které jsou doplněny příspěvkem města Holešova, pak budou zakoupeny dárky a věci osobní potřeby pro seniory žijící v CPS a DPS Holešov. Děkujeme všem dárcům, díky kterým se podařilo vybrat 3642 Kč a 4 EUR.

Hana Helsnerová