Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. SVČ TYMY se v letošním roce přihlásilo do dvou projektů. Jeden projekt byl zaměřen na setkání se seniory v klubu důchodců, kde jsme strávili krásné odpoledne společně s naším dobrovolníkem Fernandem, který k nám zrovna přijel na roční pobyt ze Španělska v rámci programu Erasmus+.

Společně se seniory jsme si zatancovali, zazpívali, popovídali si a také relaxovali. Odpoledne se moc vydařilo a rozcházeli jsme se s tím, že se brzy opět uvidíme a budeme v této aktivitě pokračovat.

Druhý projekt byl zaměřen na úklid v areálu TYMY. Této brigády se zúčastnili kluci z kroužku mladý rybář. Vyhrabali trávníky, uklidili dřevo, zametli chodníky a také se postarali o naše dvě ovečky. Všichni měli nakonec dobrý pocit z krásně uklizené zahrady. Klukům i vedoucím moc děkujeme.

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho. Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí.

Myslím si, že se nám tento cíl podařilo naplnit. Určitě se i v příštím roce do tohoto dobrovolnického projektu rádi zapojíme. Děkuji všem, kteří se do obou našich projektů zapojili.

Jarmila Vaclachová