Cílem byla propagace programu Erasmus + a navázání nových partnerství pro další spolupráci. Pracovníci ICM a TYMY uskutečnili besedu pro žáky 9. ročníku ZŠ v Mysločovicích, kde prezentovali program a možnosti které nabízí mladým lidem.

Dále jsme v rámci SVČ TYMY program propagovali mezi návštěvníky, připravili jsme pro ně zajímavou soutěž. Všichni, kteří se do soutěže zapojili a byli úspěšní, dostali pěkné dárečky, které nám poskytl Dům zahraniční spolupráce. V

ěříme, že jsme těmito zajímavými akcemi přispěli k rozšíření povědomí o programu Erasmus+ v Holešově a jeho okolí. Děkujeme DZS za poskytnuté propagační předměty a spolupráci.

Jarmila Vaclachová