Za hodnotný dar velmi děkujeme a vážíme si vaší přízně, podpory i pomoci.

Mgr. Libor Jarmar, vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži