V zasedací místnosti Krajského úřadu v 16. poschodí nás čekali radní Zlínského kraje, jmenovitě pan Miroslav Kašný, vedoucí odboru školství mládeže a sportu a pan Stanislav Minařík, a také pracovníci odboru školství pan Duda a paní Fenyková. Mladí lidé z Holešova měli možnost poznat prostředí, ve kterém se konají krajská zastupitelstva, pan Kašný a pan Minařík jim popovídali o činnosti krajské samosprávy i státní správy.

V krátké besedě se členové PDM měli možnost také zeptat na věci, které je zajímaly. V druhé části návštěvy KÚ jsme vyjeli historickým výtahem, který tu je od dob Tomáše Bati. V tomto výtahu jsme měli také přednášku o rodinné firmě Baťa. Návštěvu jsme ukončili na ochoze v 16. poschodí, odkud byl nádherný výhled na Zlín. Na závěr jsme poděkovali našim hostitelům, pracovníkům odboru školství ZK paní Fenykové a panu Dudovi.

Předali jsme jim také malý dáreček z Holešova a kytičku.

Návštěva Zlínského kraje byla pro nás všechny velmi přínosná. Těšíme se, že i další aktivity, které se budou konat na podzim 2020 budou stejně zajímavé. Čeká nás výlet do Prahy, kde navštívíme sněmovnu a senát a budeme také besedovat s europoslanci. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM