Kromě plnění úkolů, řešení společného zadání, luštění rébusů, poznávání semen a přírodovědné sazky, měly děti možnost se blíže seznámit se sokolnictvím. Mezi děti přišel pan Kulda se svým sokolem a odpovídal dětem na jejich všetečné otázky.

Po absolvování všech pěti stanovišť se týmy dozvěděly výsledky a proběhlo závěrečné vyhodnocení. Na 3. místě se umístil tým z 5.A pod názvem „Deštný prales“, 2. místo obsadil tým „Čtyřlístek“ z 5.B a 1. místo získali „Lenochodi“ z 5.B ve složení Bára Navrátilová, Šarlota Duchyňová, Natálie Kolářová, Kristýna Kolářová a Tereza Voráčková.

Kromě prokazování svých znalostí o přírodě, jednotlivé týmy také musely vymyslet svůj název a pokřik, což se některým moc podařilo – například „Čtyřlístek“ složil pokřik: „Čtyřlístek je pro štěstí, vždycky se nám poštěstí. Buďto roste nebo ne, my ho někde najdeme!“

Nebo také další pokřik od „Deštného pralesu“: „Deštný prales, to je krása, zvířata v něm žijí ráda. Každý den v něm prší, proto se mu říká prales deštný“!

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této zajímavé soutěže. Velký dík si zaslouží pan Macůrek a pan Kulda. Děkujeme také všem dětem za jejich přístup a aktivitu. Opět jsme si všichni uvědomili: „Že příroda nepatří lidem, ale lidé patří přírodě“!