Mezi děti na náměstí přijel také krásně osvětlený vláček Pacifik, který děti povozil podvečerním náměstím.

Světýlkový průvod tentokrát procházel jinou částí našeho města, trasa vedla ulicí Hankeho, přes Holajku do zámecké zahrady. V čele průvodu jel svítící vláček a za ním kráčelo spoustu malých i velkých broučků a berušek. V zámecké zahradě na všechny čekala velká světelná show, která se všem moc líbila.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce, děkuji městu Holešov za podporu a spolupráci, Městské policii, Pepovi Dvořákovi, pracovníkům MKS a také Lukáši Leškovi.