Velmi se nám líbila stříbrná Tatra 1887, která stojí v zadní části expozice věnované cestám Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Fotografie a předměty z jejich cest doplňují i některé jejich filmové reportáže.

Celá expozice byla velmi zajímavá a všichni jsme si to moc užili.

Žáci z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“