Společně si na Tříkrálové besídce 11. ledna zazpívali i několik koled, za zvuků zobcových fléten, tenorů či klavíru přivítali nový kalendářní rok a zároveň pomalu završili 1. pololetí…

Jiří Jablunka, Základní umělecká škola Zdounky 

#clanek|6353650#

#clanek|6343357#