Stavbu povolilo prostějovské hejtmanství již v roce 1911 a na základě schváleného projektu byla budována v letech 1913 až 1914 a následně po ukončení I. světové války v letech 1921 až 1932.

Dlouhé období výstavby zapříčinila mimo válečných událostí také zvýšená opatrnost dodavatele, který měl na paměti tragické protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916.

Své sehrály i nepříznivé hydrometeorologické podmínky, které opakovaně a na dlouho přerušovaly stavební práce. Do trvalého provozu byla nádrž nakonec uvedena v roce 1936.

Hráz je situována na místě dvou původních rybníků Stichovského a Zlechovského, přičemž současná hráz vznikla zvýšením původní Stichovské hráze o výšce pět metrů na současných sedmnáct.

Povodí Hloučely má k profilu hráze Plumlov plochu 118,5 km2 a v toku je dlouhodobý průměrný průtok 0,58 m3 za vteřinu.

Stručný technický popis

Hráz je zemní sypaná s návodním jílovým těsněním. V patě návodního svahu je betonová zeď zavázaná do podloží hráze, tvořeného drobovými pískovci a břidlicemi.

Materiál pro hráz se těžil v blízkosti díla, kam byl dopraven polní drážkou a zemina se poté rozprostírala po vrstvách a byla hutněna těžkými litinovými válci.

Děti z TYMY navštívily Zlín Film Fest.
Děti z TYMY navštívily Zlín Film Festival. Získaly i podpis od Jitky Čvančarové

Obdobný postup použili stavbaři u přehrady v Luhačovicích, která byla budována prakticky současně. Koruna hráze má pětimetrovou šířku a vede po ní komunikace, na návodní straně hráze je kamenná spárová dlažba do betonu a vzdušní svah je oset trávou.

Hráz je vysoká 17 metrů nad terénem a je 469,5 metru dlouhá. U hráze v blízkosti pravého břehu je věžový objekt s výpustným zařízením, přístupný po ocelové lávce. Celkový objem nádrže je téměř 5,450 milionu m3 vody a zatopená plocha dosahuje 74 hektarů.

Využití

Do trvalého provozu byla nádrž uvedena v roce 1936. Hlavním účelem vodního díla je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků pod vodním dílem v období sucha.

Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k nevelkému ovladatelnému retenčnímu prostoru 1,784 milionu m3 a ploše povodí Hloučely po VD Plumlov zásadní. Je využívána k rekreaci, provozování vodních sportů, rybímu hospodářství a od roku 1997 také k výrobě elektrické energie.

Retence – protipovodňová ochrana

Ovládací prvky tří spodních výpustí přehrady jsou umístěny v ovládací věži přijetím pravém břehu. Samotné potrubí výpusti je vedeno 36 metrů dlouhou šachtou v tělese hráze a stejně jako zakřivený bezpečnostní přeliv se spadištěm jsou zaústěny do vývaru, osazeného betonovými rozrážeči vodního proudu.

Na pravém břehu je situován i bezpečnostní nehrazený přeliv s délkou přelivné hrany asi 61 metrů a kapacitou 152 m3 za vteřinu.

Výroba elektrické energie

V objektu spodních výpustí je umístěna malá vodní elektrárna s turbínou typu Banki o výkonu až 31 kW a hltnosti až 342 litrů za vteřinu, využívající spádu vody 8,6 metru.

Ochrana kvality vod

Problémy s kvalitou vody vedly v roce 2008 k zahájení příprav a posléze spuštění projektu Čištění vodního díla Plumlov. Spolu s dalším chystaným souborem opatření v povodí má naplnit cíle projektu „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“.

Kosecké písně v Buchlovicích.
FOTO: Sekáči a sekáčky v krojích v Buchlovicích. Hodnotila se i rovnost pokosu

Nádrž trpěla vysokou zátěží fosforem ze zdrojů v povodí a sinicemi z Podhradského rybníka. Sezonu zde přerušovaly opakované zákazy koupání z důvodu zhoršeného mikrobiálního znečištění a výskytu silného sinicového květu.

Správce povodí přistoupil k vypuštění nádrže a těžbě více než 236.000 m3 sedimentů, doprovázené dalšími dílčími projekty, jako je například budování mokřadů a litorálních pásem k dalšímu odstraňování živin z vody.

První pohodový koncert hulínské sezóny zahájen.
Náměstí v Hulíně rozezněl pohodový koncert. Zazněla i rocková hudba

V roce 2012 začala rekontrukce hráze, která patřila k nejnáročnějším stavbám v ČR. Rekonstrukce skončila v říjnu 2013, s opětovným napouštěním začali vodohospodáři v srpnu 2013. Nezbytné bude i důsledné čištění odpadních vod z obcí nad nádrží, včetně odbourávání fosforu a napojení zbývajících částí Plumlova na ČOV.

Zdroj: Povodí Moravy

Také jste jezdili na Plumlovskou přehradu pod stan, do kempu nebo na chatu? Pošlete nám fotografie z koupání, stanování či opalování na e-mail: tipy.morava@denik.cz a podělte se s našimi čtenáři o vaše vzpomínky. Děkujeme.