Účastníci sympozia si vyslechli odborná sdělení od kolegů z předních klinických pracovišť, k nimž patří pražská Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno nebo Fakultní nemocnice Hradec Králové, nechyběl ani příspěvek Kroměřížské nemocnice. 

Kroměřížská nemocnice a.s.