Otázky tentokrát byly zaměřeny na jména zvířecích maminek a všechny úkoly byly zaměřeny na spolupráci dětí a maminek – například obejmi svoji maminku, pošeptej jí tajemství, řekni, že ji máš rád, atd….

Věříme, že si všichni tuto putovní hru užili a děti společně s maminkami prožily sváteční den. Odměnou pro děti byla tradiční placka a malá sladkost, pro maminky srdíčko a radostný úsměv na tvářích dětí.

Děkujeme za spolupráci cukrárně Vendula, děkujeme také pracovníkům MKS a paní Slávce Horákové. Velké poděkování a pochvala patří všem dětem a dospělým, kteří se této putovní hry zúčastnili.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY