Všude dlouhé objednací doby. Až to zvedl MUDr. Páleníček osobně. Že si vezme notes a podívá se…

Pan doktor má dost pacientů, nepotřebuje reklamu, tak to zkrátím. Zeptal se mne, jestli mohu přijet do hodiny, vysvětlil, kde mohu zaparkovat. Řeknu to laicky - pan doktor je internista, kardiolog, endokrinolog, osteolog. Pacientů dost, pan doktor velice milý a vstřícný.

Vyšetření bylo komplexní a trvalo dost dlouho. Když jsem u sestřičky vyslovila, že asi musí být náročné pracovat u tak vstřícného lékaře, jen se usmála a řekla, že jsou tam od toho, aby pomáhali a pokud se to daří, jsou rádi. Až cestou domů jsem si uvědomila, jaké jsem měla štěstí, že jsem se dovolala do této ordinace. Když z ní odcházíme, asi většinou automaticky děkujeme. Chtěla bych svůj dík ale vyjádřit i touto cestou.

Zaslala Blanka Pavúčková