Taneční vystoupení Š. Dunajové a F. Chmely, kteří v premiéře předvedli své taneční vystoupení za doprovodu skvělého Event Jazz trio, rozproudilo parket. Dobře zásobený bar, vynikající sladký koutek Polárka Hulín a bohatá tombola umocnily zážitek z celého večera. Návštěvníci odcházeli spokojeni s úsměvem na tváři, a to byla nejlepší odměna pro pořadatele MKC Hulín. Již teď můžeme s jistotou slíbit, že se opět setkáme v roce 2021. Poděkování patří všem sponzorům a drobným dárcům, kteří přispěli do bohaté tomboly.

J. Zakravačová