Do hlasování se zapojili ve velké míře žáci 1. + 2. ZŠ, studenti VPŠ a SPŠ MV Holešov a děti z kroužků SVČ TYMY.  

Na 1. ZŠ nejvíce hlasů získala paní učitelka Jana Dratvová, která učí žáky na 1.stupni a paní učitelka Monika Botíková z 2. stupně. Na 2. ZŠ shodný počet hlasů získaly paní učitelky Jitka Dvořáková a Veronika Lejsková, obě učí na 1.stupni a pan učitel Bronislav Tobolič ze 2. stupně. Na VPŠ a SPŠ MV Holešov je mezi pedagogy nejoblíbenější paní učitelka Andrea Zapletalová a pan vychovatel Marian Beňo. 

Za SVČ TYMY získala nejvíce bodů vedoucí kroužku Zrníčko, trampolíny pro děti i dospělé, taneční atd… Karolína Vaclachová a vedoucí sportovních a tanečních kroužků Daniel Krejčí. 

Ve čtvrtek 2. června se konala malá slavnost v čajírně TYMY, kde členové PDM a zástupci kroužků předali pamětní listy a keramickou plastiku, která znázorňovala srdce na dlani. Slavnostního předávání se zúčastnil také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem oceněným poblahopřál a poděkoval za jejich obětavou práci. 

Chtěla bych na závěr také poděkovat všem oceněným pedagogům, za jejich náročnou práci, která bez lásky k dětem a bez otevřeného srdce dělat nejde.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

Folklórní odpoledne ve Zlechově.
FOTO: Folklórní odpoledne ve Zlechově. Došlo i na ochutnávku výborných vín
Dětský den v Holešově.
Dětský den v Holešově byl plný pohádkových postav, hudby či tance