Po požehnání padlo několik slov z úst biskupa Nuzíka, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, své poděkování vyslovila také senátorka Šárka Jelínková i místostarosta města Holešova Pavel Karhan.

Ať již je osobnost Jana Sarkandra jakkoliv kontroverzním tématem, jeho historická stopa je v Holešově velmi výrazná a patrná. Právě z toho důvodu je přínosné, že byla sestavena tato zajímavá expozice, která shrnuje jeho osud a představuje jej širší veřejnosti.

Pamětní síň, která vznikla ve spolupráci Římskokatolické farnosti Holešov, Městského muzea Holešov a města Holešov, je přístupná v rámci projektu Otevřené brány a je součástí prohlídkového okruhu.

Hana Helsnerová