Jednou z pomůcek, které slouží k praktikování braillského písma, jsou tzv. braillské tiskárny. Tento text představí jednu z nich, a to braillskou tiskárnu Index Everest. A co je braillská tiskárna? Je to zařízení na tvorbu tisku v Braillově bodovém písmu, jehož podstatou je vytlačování reliéfních bodů na papír, který je o něco silnější než papír klasický. Jednodušší modely tiskáren umožňují tisk textů, modernější i tisk reliéfních obrázků. Význam braillského tisku spočívá hlavně při tvoření materiálů vhodných k výuce, ať jsou to texty cizojazyčné, matematické či zeměpisné. Není totiž třeba umět ovládat, někdy složité, informační technologie, a lze se tak rovnou ponořit hmatem do učebního materiálu. 

Tiskárna Index Everest Everest je produktem švédské firmy Index Braille. Momentálně je k dispozici na trhu už pátá generace této tiskárny. Její výhodou je, že na ní lze nastavit velikost Braillova písma, a to jak z hlediska tvaru a velikosti tištěného bodu, tak roztečí mezi body tvořícími klasický šestibodový nebo osmibodový znak Braillova písma. Osmibodová verze se využívá právě v souvislosti s výpočetní technikou.

Tiskárna může bez omezení sloužit jako plnohodnotná síťová tiskárna pro tisk Braillova písma. Prostřednictvím sítí ethernet (pevné připojení), Wifi (bezdrátové připojení) či přímého připojení prostřednictvím Bluetooth nebo USB. Zařízení spolupracuje s počítači s operačním systémem Windows, MacOS nebo Linux. Její uživatelé ke svému tisku ale mohou využít i dotyková zařízení, jako mobilní telefony a tablety se systémy iOS i Android. Tiskárna umožňuje kvalitní oboustranný tisk, ale také automatické formátování braillského textu z běžných typů textových souborů, a to wordovské soubory (docx a doc), univerzální formát rtf, ale také hojně využívaný formát PDF. Tiskárna ale také spolupracuje se specializovanými editory pro profesionálně formátovaný braillský tisk. Těmi jsou např. Duxbury, což je světově nejprodávanější editor pro formátování braillských tisků, s nímž mohou bez omezení pracovat i lidé nevidomí, nebo BUF (Braille Universal Format), jenž je vyvinutý na Masarykově univerzitě v Brně. Ten je jednodušší a je vytvořen pro práci vidících osob. Dále má tiskárna Index Everest vestavěný nástroj pro připojení k internetu, což umožňuje její ovládání a nastavování (včetně servisu) ze vzdálených míst. Specializovaná aplikace BrailleApp umožňuje jak úplné nastavení tiskárny, tak editaci automaticky zformátovaného braillského textu. Pro pokročilé čtenáře či např. pro tisk na trvanlivé fólie umožňuje zařízení nastavovat i výšku a tvar bodů Braillova písma. Tak lze jinou velikostí písma tisknout nadpisy či text psaný tučně či kurzívou. Everest tiskne nejen braillský bodopis, ale také reliéfní grafiku, která se využívá k zobrazení různých hmatových plánků, mapek či obrázků.

Body tištěné na tiskárně jsou zobrazeny v menších vzdálenostech, než je tomu v standardním znaku Braillova bodového písma. Díky tomu lze tisknout tvary číslic, písmen a dalších alfanumerických či speciálních znaků – jako je např. „zavináč“, což umožňuje i zcela nevidomým naučit se a představit si např. znaky latinky nebo jiných abeced. S využitím různých tvarů a výšky bodů lze tisknout plochy s různým reliéfem – obrysy, kontury, ale i složitější zobrazení, např. již zmiňované mapy. Lze ale také na tiskárně pořídit například vizitky. Co se týká parametrů tiskárny, pak její rozměry jsou 56 x 18 x 45 cm a její váha činí 12 kg. Pro snížení hlučnosti braillského tisku je k tiskárně možno pořídit také zvuk izolující skříň.

Díky těmto všem vlastnostem je tato tiskárna dlouhodobě světově i u nás nejrozšířenější braillskou tiskárnou. Tato je ideálním řešením nejen pro domácnosti, ale také tam, kde mají větší objemy braillského tisku – jako jsou školy, speciálně pedagogická centra či další organizace pro zrakově postižené. Tiskárna Index Everest je na českém trhu dodávána firmou Spektra, v.d.n. A právě tato firma slavnostně předala tiskárnu Index Everest 6. října 2021 oblastní odbočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kroměříži, která ji zakoupila pro potřeby svých klientů a příznivců.

Linda Albrechtová