Následovalo vztyčení vlajky a slib rozhodčích a sportovců, po němž nastalo pravé olympijské klání. Děti soutěžily ve sportovních disciplínách, mezi které patřil hod na cíl, běh přes překážky, skok do dálky, trojskok, dřepy a žabáci. Na závěrečném ceremoniálu byly všechny děti oceněny, obdržely pamětní medaile a sladkou odměnu. Věříme však, že největší odměnou pro ně byly zážitky, které si děti z olympiády odnesly. 

Největší poděkování si zaslouží všechny děti, které soutěžily s velkou vervou a také jejich paní učitelky za skvělou spolupráci. Děkujeme také žákům 6.A z 1.ZŠ Holešov za pomoc a skvělou práci rozhodčích. 

Olympiádu MŠ jsme pořádali ve spolupráci s městem Holešov a pod záštitou starosty města pana Milana Fritze.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY