Předsedkyní PDM Holešov byla zvolena Karolína Gogelová a místopředsedkyní Denisa Chytilová – obě jsou žákyněmi 1. ZŠ Holešov. Členové PDM si vytyčili  hlavní úkoly do nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku „Plyšák pro radost“. Děkuji všem členům PDM za jejich aktivní přístup. Nově zvolené předsedkyni i místopředsedkyni přeji hodně sil a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!

Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM