Paní Zelinková se těší dobrému zdraví, což je možné přisuzovat zdravému životnímu stylu, který ji provázel po celý její život. Byla náruživou sportovkyní, hrála závodně házenou a ještě pár let zpátky, než jí to znemožnilo onemocnění kyčelního kloubu, se věnovala jízdě na kole. I v současnosti má sport velmi ráda, i když už pouze pasivně jako divák sportovních televizních programů. Dlouhověkost má také v genech, bratr zemřel v sedmadevadesáti letech, sestra ve čtyřiadevadesáti a právě dnes oslavenkyně čeká návštěvu své druhé pětadevadesátileté sestry. Dříve pracovala jako vedoucí skladu v TOS Hulín, s čísly si tedy vždy hravě poradila. Bavily ji také osmisměrky.

Radost jí dělají dvě dcery, čtyři vnuci a sedm pravnuků. Všichni ji pravidelně navštěvují a dopřávají jí životní elán. Podle zaměstnanců CPS jsou právě návštěvy rodinných příslušníků, zvláště pak dětí, právě tím, co seniorům dodává tolik potřebnou energii. Přejeme oslavenkyni hlavně pevné zdraví a radost ze života.