Děti měly možnost poznat zázemí Dětského domova, režim života dětí, paní ředitelka jim podrobně vysvětlila problematiku náhradní rodinné péče, rozdíly mezi jednotlivými domovy, pěstounskou péčí, náhradní rodinnou péči v jiných zařízeních typu SOS vesnička, Klokánek.

Děti poznaly více úskalí života svých vrstevníků a pochopily, že rodina není vždy a pro všechny samozřejmostí a je třeba si jí vážit. Děkujeme za možnost návštěvy.

Eva Laurenčíková, Církevní základní škola Kroměříž