Současný malíř, ilustrátor, tvůrce „teatrální“ grafiky, loutkoherec a scénograf v jedné osobě František Petrák se narodil roku 1961 na Vsetíně a vyrůstal ve Valašském Meziříčí. Od dětství tíhnul k výtvarné tvorbě. Tu studoval nejprve na Střední uměleckoprůmyslové škole (SUPŠ) v Uherském Hradišti. Poté absolvoval obor výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. „Dlouhodobě působí jako výtvarný pedagog. Vyučoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nyní učí grafický design a malbu na uherskohradišťské umprumce,“ uvedla kurátorka výstavy Olga Méhešová z Muzea regionu Valašsko.

Druhý domov nalezl František Petrák v Luhačovicích. Aktivně se podílí na kulturním životě proslulého lázeňského města a angažuje se v tamějším okrašlovacím spolku Calma či v Nadačním fondu Pramen Luhačovice. Intenzivně spolupracuje také s místním muzeem a je napříkla autorem výtvarného pojetí expozice Známé i neznámé Luhačovice.

Výstava Svět v obrazech v muzeu na zámku Vsetín představuje vedle nejnovějších Petrákových obrazů z cyklů Ráj, Noemova archa či Podmořský svět i ukázky z jeho bohaté ilustrační tvorby. „Té se věnuje již od osmdesátých let minulého století, kdy publikoval ilustrace pro děti v populárním časopise Sluníčko. Řadu let spolupracuje s nakladatelstvím Archa Zlín a v současnosti i s pražským nakladatelstvím Meander,“ doplnila Méhešová.