Tyto činy prováděli lidé na lidech, Češi na Češich. Proč to dělali? Přemýšlejme.

Ing. Jaroslav Vlček, starosta Mrlínka