Celý program byl zahájen mší svatou v kostele P. Marie, pro mladší děti následovalo divadelní představení „Z deníku kocoura Modroočka“ v podání herců z dramatického kroužku Církevní ZŠ. Před obědem děti prošly připravená stanoviště s úkoly na farní zahradě P. Marie a v Podzámecké zahradě, pak všichni zhlédli krátkou pohádku.

Starší žáci zaměřili své dopolední putování na návštěvy a činnost charitativních organizací v našem městě, odpoledne se účastnili divadelního představení „František blázen“.

Celá akce byla ukončena zpěvem a požehnáním O. Karla Hořáka na Velkém náměstí. Děkujeme všem organizátorům za uskutečnění této akce.

H. Gřivová, Církevní ZŠ v Kroměříži