V současné době jsou v České republice už jen dvě rodinné modrotiskové dílny, a to dílna firmy Arimo ve Strážnici a Modrotisk Danzinger v Olešnici na Moravě. Modrotisk byl v roce 2018 zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Patronem barvířů (ale také dřevorubců, tkalců, zedníků) je svatý Šimon, apoštol.

Základem technologického postupu je ruční obtisk rezervy na plátno. Rezerva neboli pop/pap je směs kaolínu, pojiva (arabské gumy) a dalších tajných přísad, které si bedlivě střeží všichni nositelé této tradice. Má našedlou barvu a je ředitelná vodou. Po nanesení tato místa zůstávají chráněna a nebudou obarvena. Plátno se nechá důkladně zaschnout. Následně se ponoří do kypy, v níž probíhá proces barevní indigem. Kypa je velká hluboká káď zapuštěná do země. Vyšším počtem namočení dosáhneme sytější modré barvy. Nejpoužívanějšími druhy látek byla bavlna, len a konopí. Rezerva se odstraní z látky vypráním.

Indigo je barvivo obsažené v rostlinách, které se vyskytují primárně v jihovýchodní Asii. Získává se výluhem listů, oxidací a následným sušením. Vznikne prášek, který se smíchá s mořidlem, jelikož sám o sobě není rozpustný ve vodě. Skrz tuto oblibu pak začaly vznikat indigové plantáže a díky kolonizacím se začalo s vývozem. Modrotisk po čase vytlačila průmyslová výroba, jelikož se začal preferovat levnější a sériový tisk.

Nejčastěji se rezerva nanáší na látku pomocí dřevěných forem. Jsou velké cca 20 x 20 cm a většinou je vyráběli specializovaní formíři. Vzor je na ně vybíjen pomocí hřebíčků a plíšků. Jsou převážně z ořechového, švestkového nebo javorového dřeva a dědí se z generace na generaci. Další variantou je nanášení rezervy pomocí štětce. Tento způsob umožňuje tvůrčí kreativitu a látku je možné nazdobit tak, jak jen fantazie dovolí.

Variaci na tradiční technologii výroby modrotisku si můžete vyzkoušet v Muzeu regionu Valašsko, kde 25. 2. 2023 proběhne kurz Modromalování pod vedením zkušené lektorky.

Lenka Šemorová, etnograf Muzea regionu Valašsko