Díky tabletům a počítačům mají žáci snadný přístup k bohatému multimediálnímu obsahu, což zlepšuje jejich schopnost porozumění a zapamatování. Další výhodou je individualizovaný přístup k vzdělávání. Moderní technologie umožňují učitelům lépe diferencovat výuku podle potřeb jednotlivých žáků. Online platformy poskytují možnost individuálního nastavení úkolů a cvičení, což umožňuje žákům pracovat ve svém vlastním tempu a podle svých schopností.

Zlatý oříšek v TV.
Astronom Alex Faivre ze Zlínského kraje získal sošku Zlatého oříšku 2023

Výuka s využitím moderních technologií rovněž připravuje žáky na digitální věk a rozvíjí jejich digitální dovednosti. Práce s počítači, tablety a virtuální realitou nejenže posiluje jejich technologickou gramotnost, ale také rozvíjí kritické myšlení, problémové řešení a spolupráci.

Ve škole se tak snažíme spojovat tradiční hodnoty s moderními trendy. Využívání moderních technologií ve výuce přináší žákům nejen zábavu a motivaci, ale také je připravuje na úspěšné působení v digitální společnosti.

Helena Gřivová, Církevní základní škola Kroměříž