ŠKOLY A PŘEDŠKOLNÍ PÉČE

První kroky ministryně Maláčové během této pracovní cesty vedly na Základní a mateřskou školu ve Vlčnově, kde u příležitosti zahajování školního roku měla možnost setkat se také s rodiči a s vedením školy i obce a probrat situaci v oblasti předškolní péče.

„Obce se potýkají s nedostatkem míst ve školkách. Ve Vlčnově se podařilo díky vynalézavosti vedení školy a obce tento problém částečně vyřešit zřízením tzv. nultého ročníku, do kterého letos poprvé nastoupilo 14 dětí, které potřebují ještě trochu času, než zvládnou „velkou školu“, ale mateřská škola už jim je přece jenom trochu těsná. Proto jsem ráda, že vláda schválila novelu o zákona o dětských skupinách. Ta přinese dostupnější a kvalitnější péči o nejmenší děti a zajistí stabilní financování této péče,“ říká ministryně Jana Maláčová. 

PROGRAM ANTIVIRUS ZACHRAŇUJE PRACOVNÍ MÍSTA


Continental Barum Otrokovice a TAJMAC-ZPS ve Zlíně-Malenovicích, dvě velké tradiční průmyslové společnosti, na které dolehla koronakrize. První ze jmenovaných je s více jak pěti tisíci zaměstnanců největším zaměstnavatelem v kraji. Vedení obou společností kvituje zavedení a rychlou pomoc prostřednictvím programu Antivirus, který jim pomáhá překonat hospodářský pokles.

„Jak jsem vyposlechla v obou firmách, náš program Antivirus pomohl firmám přežít ty nejtěžší měsíce. Bez naší pomoci by nezaměstnanost pravděpodobně raketově rostla. Co ale firmy potřebují, je vědět včas, na co mají nárok a s jakou pomocí mohou počítat. Proto finišujeme Kurzarbeit tak, aby byl funkční již od 1. listopadu,“ dodává ministryně práce.

AKTIVNÍ SENIOŘI NA VALAŠSKU A V KROMĚŘÍŽI

V úterý 1. září přijala ministryně Maláčová pozvání na diskuzní setkání se seniory ve valašské obci Hvozdná. Odpoledne plné užitečných informací, kultury i zábavy připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro seniory v Kroměříži ve středu 2. září. Ústředním tématem obou setkání byly důchody, ale také ochrana před koronavirem, sociální služby nebo dostupné zdravotnictví. Kromě těchto témat, která se dotýkají převážně seniorů, se řešily i oblasti, které dopadají na jejich děti a vnoučata – podpora dostupného bydlení, předškolní péče či pomoc samoživitelkám.

„V celé republice, nejen na Valašsku v Hanáckých Athénách, jak je přezdíváno Kroměříži, trápí seniory podobné problémy. Jsem velmi ráda, že jsem dnes mohla oznámit, že se vláda shodla a schválila jednorázový příspěvek všem důchodcům ve výši 5 tisíc korun. Pandemie dopadla tvrdě na celou společnost. Zbývalo pomoci už jen seniorům. Pro zaměstnavatele, potažmo jejich zaměstnance, tady máme Antivirus, živnostníci dostali kompenzační bonus, rodiny s dětmi jsme podpořili ošetřovným. Senioři, kteří celý život dělali všechno správně – pracovali, odváděli daně, vychovávali děti si toto navýšení rozhodně zaslouží,“ zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZASLUHUJÍ POZORNOST

Ve Zlínském kraji působí řada specifických sociálních služeb. Ministryně Maláčová měla během dvoudenní návštěvy regionu možnost setkat se s pracovníky dvou organizací, které tyto služby poskytují. Mezi dlouho tabuizované patří hospicové služby, ty v kraji poskytuje organizace Strom života, s jejichž zástupci se setkala ministryně v úterý.

„Cítím obrovský obdiv a úctu k těm, kteří s láskou, pokorou a péčí doprovázejí umírající na jejich poslední cestě a pomáhají jejich blízkým a pozůstalým vyrovnat se s těžkou ztrátou. Hospicovou péči a její rozvoj chci podpořit i v rámci novely zákona o sociálních službách,“ připomněla ministryně Jana Maláčová. Lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám se věnuje organizace Za sklem, kterou ministryně navštívila během středy 2. září.

„Těmto lidem a jejich blízkým chybí pobytová zařízení, denní stacionáře i chráněné bydlení. Dnes jsem měla možnost vidět, jak funguje služba Za sklem, jak její pracovníci táhnou za jeden provaz, jak mají spoustu nápadů na další rozvoj služeb a jak se potýkají s převisem poptávky po službách. Tento typ služeb velmi podporuji. Již před rokem jsem proto prosadila dotaci na podporu vzniku komunitních zařízení pro tyto klienty, letos jsme tuto myšlenku podpořili znovu,“ uzavírá ministryně práce a sociálních věcí.

Mgr. Vladimír Dostálek, tiskové oddělení MPSV