Tentokrát si minioperky O Budulínkovi a Červená Karkulka vystřihli pěvecky i herecky žáci 4. a 5. ročníku hudební nauky. Nejen v rámci výuky pilně nacvičovali pod vedením své vyučující Marie Drkulové, o hudební doprovod se postarala paní učitelka Šárka Jablunková.

Formou netradičního programu jsme přiblížili prostředí naší školy dětem z mateřských škol. Ty během přestávky mezi pohádkami poznávaly známé písně v provedení různých nástrojů vyučovaných v ZUŠ. 

Jiří Jablunka, Základní umělecká škola Zdounky